Kontakti

Tālrunis  KEST -27779928

Valmieras iela 1, Cēsis, LV-4101

restorans@kest.lv

...

JANSONS UN PARTNERI SIA, Reģistrācijas Nr.44103110803, 

Juridiskā adrese: Izstādes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pag.,

 Cēsu nov., LV-4126

Banka A/S SEB banka, Kods UNLAV2X

Konts LV84UNLA0055000040976